Obsługa zamówień

  Obsługę witryny internetowej grzewcze.eu prowadzi firma grupa ism s.j. nr NIP: 9671357515, zarejestrowana przez KRS pod numerem 0000466130, z siedzibą w Bydgoszczy, przy ulicy Wiejskiej 2 nazywana dalej Firmą.

  1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są za pomocą formularza z koszykiem zakupów na stronie finalizacji zamówienia lub telefonicznie oraz droga faxową. Każde przesłane do nas zamówienie od nowego Klienta jest potwierdzane telefonicznie lub pocztą e-mail.

  2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, oraz złożone w dni wolne rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

  3. Nasza Firma zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży bez podania przyczyny.

  4. Przez określenie ?zamówienie przyjęte do realizacji?, rozumie się; złożenie zamówienia w formie pisemnej (fax, e-mail, poczta) lub telefonicznie, potwierdzone przez naszego konsultanta i potwierdzone wysłaniem dokumentu ProForma oraz w przypadku płatności przelewem, datę zaksięgowania pieniędzy na koncie bankowym Firmy.

  5. Firma zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, które nie zostało potwierdzone dokumentem ProForma, bez podania przyczyn.

  6. W przypadku większych zamówień nasza Firma zastrzega sobie prawo do ich realizacji w osobnych przesyłkach.

  7. Opisy produktów mają charakter informacyjny, podstawą do reklamacji zakupionego towaru co do parametrów technicznych, kompletności części, koloru itp. jest specyfikacja producenta.

  8. Zamówiony towar wysyłamy przesyłką kurierską w ciągu maksymalnie dwu dni roboczych od daty zamówienia najczęściej na drugi dzień, chyba że przy produkcie na stronach sklepu podany był inny termin dostawy. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest natychmiast informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

  9. Razem z przesyłką dostarczane są: gwarancja, dostępna dokumentacja. Standardowo wszystkie dokumenty są wysyłane pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Zamawiającego. Dokument zakupu ? faktura VAT wydrukowana na nośniku papierowy dostarczana jest na wyraźne żądanie odbiorcy i na jego koszt, osobną przesyłką Poczty Polskiej.

  10. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

  a) płatność przy odbiorze ? realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,

  b) przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Firmę. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez nas potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego ? po wpłynięciu wpłaty na konto bankowe.

  11. Po uiszczeniu opłaty Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela.

  12. Oferta sklepu internetowego ważna jest na terenie Polski.

  14. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub zmiany cen, nasz konsultant niezwłocznie skontaktuje się z Państwem.

  Zwroty towaru – Prawo odstąpienia od umowy

  1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku ?O prawach konsumenta? Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie oraz dokonać zwrotu towaru naszej siedziby.

  Opisane powyżej prawo zwrotu towaru przysługuje również osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (nazywanym dalej przedsiębiorcami) zarejestrowaną w CEIDG. Takim przedsiębiorcom prawo do zwrotu towaru przysługuje wówczas, jeśli zakup dokonany w naszym sklepie nie ma charakteru zawodowego, związanego z wykonywaną działalnością. Zakres działalności zawodowej przedsiębiorcy określają kody PKD zawarte w jego wpisie w CEIDG.

  2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu.

  3. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres:

  grupa ism s.j.

  85-458 Bydgoszcz

  ul. Wiejska 2

  4. Zwrot zamówionego towaru odbywa się na koszt nabywcy.

  5. Zwrot należności za zwrócony towar nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych po otrzymaniu przesyłki przez Firmę.

  6. Formularz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy dla konsumentów otrzymacie Państwo każdorazowo przy potwierdzeniu zamówienia przez Firmę.

  Reklamacje

  1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

  2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Klientowi od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

  3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia. W takim przypadku Klient powinien zgłosić ten fakt drogą elektroniczną za pomocą formularza kontaktowego lub odesłać towar przesyłką na masz adres:

  grupa ism s.j.

  85-458 Bydgoszcz

  ul. Wiejska 2

  Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.

  4. Grupa ism, niezwłocznie ? jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem ? ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) zwrócimy Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zwracamy po rozpatrzeniu reklamacji.

  Dane osobowe

  1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie grupy ism s.j. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Firmę. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

  2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

  3. Klienci Firmy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Ochrona danych osobowych.

  4. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ?O ochronie danych osobowych?. Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

  Spory

  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Firmy.

  W razie jakichkolwiek niejasności i zapytań prosimy o kontakt.

   

  Zobacz także: